ЦЕЛИ

Най-важното за нас като организатори на XFactorKids :

  • безопасност на децата,

  • добри битови условия и правилно хранене,

  • балансиран режим на физическа и умствена активност,

  • разширяване на знания и умения,

  • изграждане на самостоятелност, приятелски взаимоотношения,

  • поощряване на креативността, мотивация за изява,

  • изграждане на увереност на база знания и опит в добронамерена и спокойна среда

И не на последно място децата да се заредят с енергия и желание за нови знания и умения, да не се страхуват да пробват и да натрупат прекрасни летни спомени от всичко преживяно в XFactorKids.

КОНТАКТИ

тел.: +359 52 354 257
GSM: +359 889 565 099
info@xfactorkids.com
www.xFactorKids.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни