ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА

Правила на летен лагер xFactorKids

 

Моля прочетете и запознайте детето с правилата преди пристигането в лагера.

 Те ще бъдат обяснени отново в деня на пристигането.

Основни правила

Ние имаме три прости правила за създаване на здраво и щастливо общество

1.Пази се

2.Бъди уважителен

3.Забавлявай се

Правила и отговорности в летен лагер xFactorKids

 

Детето трябва да се отнася мило и с уважение както към другите деца, така и към персонала на лагера.

 

Детето трябва да спазва указанията на Учителя и персонала на лагера. Учителят и персонала на лагера работят за сигурността, спокойствието и приятните преживявания на лагерниците. Неспазването на указанията не се толерира.

 

Детето е задължено да присъства  и участва във всички инструктажи, уроци, занимания, отборни упражнения и игри.

 

Детето трябва да спазва дневното разписание и да се явява навреме за всяка дейност. Не е позволено да се напускат часовете за тоалетна и вода без изричното разрешение на учителя.

Детето не бива да пропуска хранене. От изключителна важност е детето да да пие досатъчно количество вода, особено когато е горещо.

Детето трябва да се грижи за тялото си и вещите си. Трябва да се носят обувки, освен при взимане на душ, плуване и почивка в леглото. Ръководството на лагера не  одобрява участието на детето в опасни за здравето дейности и подстрекателството на такива действия.

 

Опитите за причиняване и умишленото причиняване на физически или емоционални вреди на други лагеруващи са абсолютно забранени. Безразсъдни и груби шеги за чужда сметка не се считат за приемливи. Децата трябва да се въздържат от груб език и поведение.

Притежанието на  оръжие или предмет, който може да се счете за оръжие, както и  каквито и да е незаконни субстанции от детето е строго забранено. Детето не бива да носи в лагера следното: тютюн и цигари, наркотици, алкохол, ножове, огнестрелно оръжие, кибрит, запалка, пиратки, пейнт бол или въздушен пистолет, енергийни напитки, електронни аудио и визуални устройства или игри, комикси и списания, скейтбордове, скутери, кънки и ролери, велосипеди и пр. Всички подобни вещи ще бъдат конфискувани и съхранявани до края на лагерната смяна и върнати при заминаването. Ръководството но лагера полага усилия за осигуряването на забавни дейности и гореспоменатите вещи ще отвличат вниманието на децата.

Детето не бива да пипа, ползва и задържа вещи на други деца без тяхното изрично разрешение.

Децата трябва да пазят лагерното оборудване, уреди, технически средства и материали и да ги ползват внимателно. В случай на щети те трябва да бъдат заплатени от извършителя. Ако има щети в стаите и не може да се установи виновника, то тогава щетите се заплащат солидарно от всички настанени в стаята.

Децата не бива да вземат или пипат вещи принадлежащи на персонала на лагера или хотелския персонал без разрешение.

Децата трябва да спазват насоките и инструкциите за ползване на игрището.

Не е разрешено тичането по коридорите, висенето по парапети, прескачането на балконските прегради, прескачането на лагерната ограда  и скачането в басейна.

 

Детето трябва да спазва стриктно инструкциите на спасителя на басейна.

Детето може да ползва басейна само в часовете указани в графика за тази цел.

Детето задължително трябва да се движи в групата, в която е разпределен и винаги да се придвижва в група с учителя/треньора към следващото място за дейност.

Никой няма право да напуска пределите на лагера без изричното разрешение на Директора на лагера.

Задължително е носенето на лагерните тениски по време на предвидените екскурзии и всички останали дейности извън пределите на лагерната територия.

Родителите задължително попълват и подписват  медицински формуляр, който трябва да бъде предаден на Директора на лагера в деня на настаняването. Всички лекарства трябва да бъдат предадени на медицинското лице в лагера.

Медицинското лице дава на детето предписаните лекарства в предварително указаните дози и време.

При нараняване или заболяване децата трябва незабавно да уведомят Директора на лагера, учителя и медицинското лице.

Забранено е ползването на мобилни телефони по време на лагерните занимания/учебни и забавни/. Телефоните могат да бъдат ползвани в стаите преди нощен сън и по време на хранене. Детето  носи отговорност за телефона си.

 

По време на заниманията телефоните се съхраняват от ръководството на лагера.

 

Детето няма право да се премества в стая различна от определената без знанието и разрешението на Директора на лагера.

 

Всички лагерници и членове на лагерния персонал трябва да спазват правилата и инструкциите на лагерното ръководство.

При неспазване на правилата детето може да бъде отстранено от лагера,  а родителите своевременно уведомени. В случай на отстраняване на дете, родителите са длъжни да осигурят извеждането му от лагера.

 

Дете ще бъде отстранено от лагера ако:

Напуска системно лагера без разрешение, бяга от лагера или е намерено в забранени за лагерниците зони на лагера/мазе, технически съоръжения, покрив на сградата, чужди стаи / без разрешение,

Се  представя с фалшива самоличност и възраст и ползва идентификационната карта на друго дете

Чупи, унищожава или нанася щети на чуждо или лагерно имущество умишлено

Е присвоило чужда вещ

След проучване на инцидента дете може да бъде отлъчено от лагера за едно от следните постъпки:

Сексуално, религиозно и расово насилие или всяка една друга форма на насилие

Бой, саморазправа, тормоз, заплахи и други форми на насилие и агресивно поведение

Незачитане на лагерните правила, неспазване на инструкциите на лагерния персонал и демонстративно нежелание да се съобразява с ежедневната програма

Отказ от участие в: дейности, учебни часове,

Деструктивно поведение

Неприлично, грубо поведение и ползване на обидни жестове и знаци

Ние прилагаме и спазваме честно и с постоянство горепосочените правила с оглед на безопасното, безпроблемно и приятно преживяване на всички участници в лагера.

Не се възстановяват пари от цената на лагера на деца, отлъчени от лагера по някоя от гореизброените причини.

 

Задължения на детето в хотелската стая

 

Всички деца трябва да са се изкъпали и приготвили за лягане преди вечерната проверка в 22.30ч

Изключване на осветлението и на електронните устройства в 23.00ч. Добре е децата да се съобразяват с присъствието на други деца при ползването на тоалетната и душа. Носенето на джапанки под душа е препоръчително.

Детето не бива да напуска стаята след вечерната проверка.

Момчетата нямат право да влизат в стаите на момичетата и обратно след вечерната проверка.

Силно е препоръчително децата да пазят чисто в стаите и общите помещения и зони.

Събуждане в 7.45 от учителя отговорен за етажа. До 8.15 децата имат време за сутрешен тоалет и привеждане на стаята в приличен вид.

Закуска в 8.30 до 8.55ч и приготвяне за заниманията от 9.00ч

Не е разрешено преместването в стая, различна от определената от Директора на лагера. Изисква се изрично разрешение за смяна на стаята.

Не е разрешено разместване на мебелите в стаята и тяхното преместване в други помещения.

 

Правила на хранене

 

Безразсъдно поведение в ресторанта не се допуска.

Ръководството на лагера се грижи за разнообразието, качеството и изобилието на храна. Не пропускайте хранене. Важно е да пиете достатъчно количество вода в горещите дни.

Подносите с използваните чинии, чаши и прибори трябва да бъдат отсервирани на определеното за целта място и не бива да бъдат оставени на масата за хранене.

Бъдете вежливи към ресторантския персонал

Говорете по-тихо в ресторанта по време на хранене.

Носете обувки и бъдете подходящо облечени. Деца по бански и без тениска няма да бъдат допускани в ресторанта.

Спазвайте реда си на опашката спокойно.. Ако се прередите ще се наложи да застанете на края на опашката. 

 

При спешни случаи:

Ако има някакъв спешен случай и искате да се свържете с нас, молим оставете съобщение на:

+359 52 354 253 рецепция хотел и

  +359 879 127 102 мобилен телефон

 

Ако имате изключително неотложна причина свържете се с Директора на лагер xFactorKids на телефон ...................

КОНТАКТИ

тел.: +359 52 354 257
GSM: +359 889 565 099
info@xfactorkids.com
www.xFactorKids.com


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни