ПРИНЦИПИ

Модулите за физическа активност, творчество и академични знания и умения в Х factor Kids Summer Camp са съобразени с най-новите научнообосновани методи изработени съвместно от специалисти в Педагогиката, Неврологията и Психологията.

 1. Взаимовръзката между неврология и образование

„Образованието цели да подпомогне ученето, а неврологията се занимава с разбирането на механизмите на усвояването. Единственото логично нещо е едната наука да прехвърли информацията към другата.”

Проф. Юта Фрит, 2011

 2. Влияние на емоциите върху ученето при децата

 Чрез Ядрено-магнитни изобразителни методи на амигдалата и хипокампуса и на останалата част от лимбичната система, заедно с измервания на нивото на допамин по време на учене, разкриват, че спокойствието и комфорта, които изпитва детето имат изключително влияние върху пропускливостта на информация и паметовите процеси.

Факторите, които играят важна роля за този комфорт, са увереността в собствените възможности, самочувствието, доверието и позитивната нагласа към учителя. Тези фактори подкрепят комуникацията в класната стая и в училище и са директно свързани със състоянието на мисълта, с мозъчните процеси, които отговарят за успешното учене - запаметяване, възпроизвеждането и логическото мислене.

 Когато се сблъскват с фрустрация, отчаяние, тревога, тъга или срам, децата губят достъп до собствената си памет, до способността да разсъждават и да правят връзки между нещата. Постъпващата информация се преработва много по-лесно от нервната система тогава, когато ученето е съпроводено с приятни емоции! Тогава и запаметяването на информацията е много по-трайно!

Именно тези научно доказани факти са основа за принципите и методите на преподавателите, педагозите и аниматорите, които ще учат и ще се забавляват заедно.

 Шест принципа на добра практика, които нашите учители прилагат за да да подсилят позитивните емоции.

1.Създаване на мотивация.
2.Разпалване на любопитството.
3.Подхранване на интелекта и таланта .
4.Окуражаване на създаването на взаимовръзки.
5.Наблюдаване на растежа.
6.Приемане на специалните съображения.

 Учителитепредоставят помощ за слабостите, смях за доброто на душата, организационна помощ и възможности за развитие на таланта и укрепване на характера.

 

Позитивните емоционални навици, произтичащи от тези принципи на добра практика, помагат на децата да посрещат предизвикателствата с оптимизъм и сила, а също така и да се отнасят към другите хора с откритост и радост.

 

Нашите преподаватели, педагози и отговорници за децата насърчават ползването на ефективни техники за учене и запаметяване, а именно:

1.Вярвай, че можеш да го научиш

2.Стимулиране на усвояване на знания чрез активиране на различни неврологични системи, които водят до състояние на любопитство, триумф,объркване, увереност, спокойствие.

3.Позитивни емоции при представянето на новата информация

4.Редуване на учене с краткък преговор

5.Новите знания да бъдат припознати от децата като нещо важно и приятно за тях

6.Колкото повече чувства и емоции се ползват при запаметяването на новата информация, толкова по-лесно тя може да бъде „извикана” при нужда от паметта/ ползването на аудио-визуални , ролеви средства и неформална среда/

 

Важни цели на преподавателите и аниматорите са мотивацията ЗА:

 

Преодоляване на страха от провал, Отдаденост, Адаптивност, Баланс, Добронамереност, Честност, Отговорност, Увереност.

КОНТАКТИ

тел.: +359 52 354 257
GSM: +359 889 565 099
info@xfactorkids.com
www.xFactorKids.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни