ЗА ДЕЦАТА

Отговорности на децата в летен лагер X Factor Kids

 

Детето трябва да се отнася мило и с уважение както към другите деца, така и към персонала на лагера.

 

Детето трябва да спазва указанията на Учителя и персонала на лагера. Учителят и персонала на лагера работят за сигурността, спокойствието и приятните преживявания на лагерниците. Неспазването на указанията не се толерира.

 

Детето е задължено да присъства  и участва във всички инструктажи, уроци, занимания, отборни упражнения и игри.

Детето трябва да спазва дневното разписание и да се явява навреме за всяка дейност. Не е позволено да се напускат часовете за тоалетна и вода без изричното разрешение на учителя.

Детето не бива да пропуска хранене. От изключителна важност е детето да да пие досатъчно количество вода, особено когато е горещо.

Детето трябва да се грижи за тялото си и вещите си. Трябва да се носят обувки, освен при взимане на душ, плуване и почивка в леглото. Ръководството на лагера не одобрява участието на детето в опасни за здравето дейности и подстрекателството на такива действия.

Опитите за причиняване и умишленото причиняване на физически или емоционални вреди на други лагеруващи са абсолютно забранени. Безразсъдни и груби шеги за чужда сметка не се считат за приемливи. Децата трябва да се въздържат от груб език и поведение.

Притежанието на  оръжие или предмет, който може да се счете за оръжие, както и  каквито и да е незаконни субстанции от детето е строго забранено. Детето не бива да носи в лагера следното: тютюн и цигари, наркотици, алкохол, ножове, огнестрелно оръжие, кибрит, запалка, пиратки, пейнт бол или въздушен пистолет, енергийни напитки, електронни аудио и визуални устройства или игри, комикси и списания, скейтбордове, скутери, кънки и ролери, велосипеди и пр. Всички подобни вещи ще бъдат конфискувани и съхранявани до края на лагерната смяна и върнати при заминаването. Ръководството но лагера полага усилия за осигуряването на забавни дейности и гореспоменатите вещи ще отвличат вниманието на децата.

Детето не бива да пипа, ползва и задържа вещи на други деца без тяхното изрично разрешение.

Децата трябва да пазят лагерното оборудване, уреди, технически средства и материали и да ги ползват внимателно. В случай на щети те трябва да бъдат заплатени от извършителя. Ако има щети в стаите и не може да се установи виновника, то тогава щетите се заплащат солидарно от всички настанени в стаята.

Децата не бива да вземат или пипат вещи принадлежащи на персонала на лагера или хотелския персонал без разрешение.

Децата трябва да спазват насоките и инструкциите за ползване на игрището.

Не е разрешено тичането по коридорите, висенето по парапети, прескачането на балконските прегради, прескачането на лагерната ограда  и скачането в басейна.

Детето трябва да спазва стриктно инструкциите на спасителя на басейна.

Детето може да ползва басейна само в часовете указани в графика за тази цел.

Детето задължително трябва да се движи в групата, в която е разпределен и винаги да се придвижва в група с учителя/треньора към следващото място за дейност.

Никой няма право да напуска пределите на лагера без изричното разрешение на Директора на лагера.

Задължително е носенето на лагерните тениски по време на предвидените екскурзии и всички останали дейности извън пределите на лагерната територия.

Родителите задължително попълват и подписват  медицински формуляр, който трябва да бъде предаден на Директора на лагера в деня на настаняването. Всички лекарства трябва да бъдат предадени на медицинското лице в лагера.

 

Медицинското лице дава на детето предписаните лекарства в предварително указаните дози и време.

При нараняване или заболяване децата трябва незабавно да уведомят Директора на лагера, учителя и медицинското лице.

Забранено е ползването на мобилни телефони по време на лагерните занимания /учебни и забавни/. Телефоните могат да бъдат ползвани в стаите преди нощен сън и по време на хранене. Детето  носи отговорност за телефона си.

 

По време на заниманията телефоните се съхраняват от ръководството на лагера.

Детето няма право да се премества в стая различна от определената без знанието и разрешението на Директора на лагера.

Всички лагерници и членове на лагерния персонал трябва да спазват правилата и инструкциите на лагерното ръководство.

При неспазване на правилата детето може да бъде изключено от лагера,  а родителите своевременно уведомени. В случай на изключване на дете, родителите са длъжни да осигурят извеждането му от лагера.

 

Дете ще бъде изключено от лагера ако:

Напуска системно лагера без разрешение, бяга от лагера или е намерено в забранени за лагерниците зони на лагера/мазе, технически съоръжения, покрив на сградата, чужди стаи - без разрешение,

Се  представя с фалшива самоличност и възраст и ползва идентификационната карта на друго дете

Чупи, унищожава или нанася щети на чуждо или лагерно имущество умишлено е присвоило чужда вещ

След проучване на инцидента дете може да бъде изключено от лагера за едно от следните постъпки:

Сексуално, религиозно и расово насилие или всяка една друга форма на насилие

Бой, саморазправа, тормоз, заплахи и други форми на насилие и агресивно поведение

Незачитане на лагерните правила, неспазване на инструкциите на лагерния персонал и демонстративно нежелание да се съобразява с ежедневната програма

Отказ от участие в: дейности, учебни часове,

Деструктивно поведение

Неприлично, грубо поведение и ползване на обидни жестове и знаци

Ние прилагаме и спазваме честно и с постоянство горепосочените правила с оглед на безопасното, безпроблемно и приятно преживяване на всички участници в лагера.

Не се възстановяват пари от цената на лагера на деца, изгонени от лагера по някоя от гореизброените причини.

 

Задължения на детето в хотелската стая

Всички деца трябва да са се изкъпали и приготвили за лягане преди вечерната проверка в 22.30ч

Изключване на осветлението и на електронните устройства в 23.00ч. Добре е децата да се съобразяват с присъствието на други деца при ползването на тоалетната и душа. Носенето на джапанки под душа е препоръчително.

Детето не бива да напуска стаята след вечерната проверка.

Момчетата нямат право да влизат в стаите на момичетата и обратно след вечерната проверка.

Децата е силно препоръчително да пазят чисто в стаите и общите помещения и зони.

Събуждане в 7.45 от учителя отговорен за етажа. До 8.15 децата имат време за сутрешен тоалет и привеждане на стаята в приличен вид.

Закуска в 8.30 до 8.55ч и приготвяне за заниманията от 9.00ч

Не е разрешено преместването в стая, различна от определената от Директора на лагера. Изисква се изрично разрешение за смяна на стаята.

Не е разрешено разместване на мебелите в стаята и тяхното преместване в други помещения.

 

Правила на хранене

Безразсъдно поведение в ресторанта не се допуска.

Ръководството на лагера се грижи за разнообразието, качеството и изобилието на храна. Не пропускайте хранене. Важно е да пиете достатъчно количество вода в горещите дни.

Подносите с използваните чинии, чаши и прибори трябва да бъдат отсервирани и на определеното за целта място и не бива да бъдат оставени на масата за хранене.

Бъдете вежливи към ресторантския персонал

Говорете по-тихо в ресторанта по време на хранене.

Носете обувки и бъдете подходящо облечени. Деца по бански и без тениска няма да бъдат допускани в ресторанта.

Спазвайте реда си на опашката спокойно.. Ако се прередите ще се наложи да застанете на края на опашката.

 

Въпроси и отговори

 

Има ли медицинска сестра в лагера?

Да. Има подсигурено медицинско лице, което оказва първа медицинска помощ при нужда. Ако детето Ви се нарани или се разболее Вие ще бъдете уведомени незабавно.

Как се процедира ако детето ми има хранителна алергия или е на специална диета?

Персоналът на лагера трябва да е запознат предварително с тази важна особеност чрез анкетата в регистрационния формуляр.

Детето ми е на ежедневно медикаментозно лечение. Как да съм сигурен, че си взема редовно лекарството?

Преди настаняване в лагера родител или настойник на детето трябва задължително да подпише медицинско удостоверение за здравния статус на детето. Необходима е и бележка от личния лекар за лагер.

Всички лекарства, които детето трябва да приема по време на престоя в лагера се предават на медицинското лице в деня на настаняването. Моля да ги опаковате в торбичка с цип и да залепите стикер с името на детето. Схемата, графика и дозата на лекарствата трябва да бъдат изрично посочени в декларация подписана от родителя.

Всички лекарства ще бъдат върнати на детето в деня на заминаване от лагера.

КОНТАКТИ

тел.: +359 52 354 257
GSM: +359 889 565 099
info@xfactorkids.com
www.xFactorKids.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни